روش های تبلیغاتی

تبلیغات هدفمند

سیستم‌های عامل سیستم‌های عامل
رانندگان محلی یا مسافران رانندگان محلی یا مسافران
خانه یا محل کار خانه یا محل کار
دسته بندی مکان ها دسته بندی مکان ها
زمان زمان
طول مسیر طول مسیر
وضعیت ترافیک وضعیت ترافیک
آب و هوا آب و هوا
برندی با تبلیغات گسترده هستید و تمایل دارید بیشتر راجع به تبلیغات هدفمند بدانید؟ تماس با ما

گزارش بازخورد

نرخ بازگشت کاربران
متوسط فاصله رانندگی شده از محل تبلیغ
توزیع میزان بازخورد بر اساس فاصله از هدف تبلیغاتی
مقایسه با دسته‌بندی های مشابه
تعداد بازخورد یکتا
تعداد ذخیره لینک، مسیریابی و کلیک

اهداف تبلیغاتی

پیشنهاد
تغییر صوت سخنگو
رانندگی به مکان شما
افزایش آگاهی

تماس با دال

ads@daalapp.com